Dotace

Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Janoušov

Provoz prodejny smíšeného zboží v Janoušově

 

  • Vyvěšeno: 21.8.2023Sejmuto: 24.8.2023

 

 

 

 

 

            logo.jpg       logo1.jpg

PROJEKT:
„Oprava hasičské nádrže v obci Janoušov“


HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích


PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Janoušov
ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ing.Roman Unzeitig
DODAVATEL: WOLF SYSTÉM SPOL.S.R.O.
MÍSTO REALIZACE: obec Janoušov
CELKOVÉ NÁKLADY: 2.041.064,-Kč
DOTACE: 1.428.000,-Kč
TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 31.12.2021
CÍL AKCE (PROJEKTU): OBNOVA HASIČSKÉ NÁDRŽE V OBCI JANOUŠOV


FOTODOKUMENTACE


STAV PŘED REALIZACÍ: 
IMG20201120083244.jpgIMG20201120083400.jpg

 

STAV V PRŮBĚHU REALIZACE

IMG20210721102240.jpgIMG20210721141847.jpg

 

STAV PO REALIZACI:

IMG20211103080509.jpgIMG20211103080410.jpg

 

 

 

Výměna vstupních dveří

výměna dveří výměna dveří
   

Oprava místní komunikace

oprava komunikace 1 oprava komunikace