Svazek obcí regionu Ruda

 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2018-2020

vyvěšeno: 2.3.2017

sňato:

 

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

vyvěšeno: 20.4.2017

sňato: 30.6.2018

 

ROZPOČET NA ROK 2017

vyvěšeno: 25.3.2017

sňato:

 

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ

vyvěšeno: 17.7.2017

sňato: